Our SatguruMa Paramahansa Sadhvi Tridevi Ji Sharing Divine Moment in Shanga
With her Pujya Bhai Swami Avimukteshwaranand Saraswathi ji.
Kumba Mela-Allahabad 2019,


Nuestra SatguruMa Paramahansa Sadhvi Tridevi Ji Compartiendo Divino Satsang en Shanga
Con su Pujya Bhai Swami Avimukteshwaranand Saraswathi ji.

Kumba Mela-Allahabad 2019,

                  Pooja moment to Sampradaya of Shree Shree Shankaracharya Swamiji Swaroopananda Saraswathi

Momento de Pooja al Sampradaya del Shree Shree Shankaracharya Swamiji Swaroopananda Saraswathi 

Pujya Swami Avimukteshwaranand Saraswathi