A Great and Blessful Moment:
GURUJI SHREE SHREE SHANKARACHARYA SWAROOPANANDA SARASWATHI
arrives on KUMBA MELA CAMPING ALLAHABAD, India
January, 2019
Grandioso y Bendito Momento:
GURUJI SHREE SHREE SHANKARACHARYA SWAROOPANANDA SARASWATHI
llega al KUMBA MELA CAMPING ALLAHABAD, India
January, 2019